Kutak engedélyeztetése, tervezése

Víz a felszín alól, egyszerűen, szakszerűen! Kutak teljeskörű engedélyeztetése, tervezése országosan

KUTAK ENGEDÉLYEZTETÉSE, KUTAK TERVEZÉSE ORSZÁGOSAN!

GEOVIZ KÚTFÚRÁS

AJÁNLATKÉRÉS

ENGEDÉLY TÍPUSOK

 

Magyarországon minden kút engedély köteles, kivétel ez alól az 50 m talpmélységet nem meghaladó mezőgazdasági célú kutak, hiszen azok csak bejelentés kötelesek.

A kút mélységétől és a megcsapolt vízadó réteg típusától függően a kutak az alábbi szervek hatáskörébe tartozhatnak engedélyeztetés szempontjából;

– Önkormányzatok Jegyzői hatáskörébe

Vízügyi Hatóság (Katasztrófavédelem) hatáskörébe

Jegyzői hatáskörbe csak és kizárólag azok a kutak tartozhatnak melyek az összes jogszabály által felsorolt követelménynek megfelelnek;

• nem ivóvízbázis védőterületén helyezkedik el,

• csak olyan telken lehet, amelyen épület található vagy van érvényes építési engedély,

• a vízkivétel nem gazdasági célú, az csak házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, • a vízkivétel nem haladhatja meg az 500 m3 /év mennyiséget,

• kizárólag talajvizes vagy parti szűrésű vízadót csapolhat meg,

• csak magánszemély kérelmezheti az engedélyeztetést.

Kút engedélyeztetés / kút tervezés

Amennyiben a kút valamely feltételnek nem felel meg az automatikusan a Vízügyi Hatóság hatáskörébe sorolandó.

Az engedélyeztetés költségét előre megmondani talán még nehezebb, mint a kút árát, de általában minél mélyebb vízadó réteget érint, minél nagyobb vízkivétellel, várhatóan annál drágább lesz (hatásvizsgálatok, számítógépes modellek, szakértők bevonása, stb.).

Az általunk készített kutak tervezése és engedélyeztetése szakértő partnerünk, az Sahmeth Enviro-Consulting (https://sahmeth-enviro.eu/) segítségével valósul meg!

Ezen felül vállaljuk meglévő kutak fennmaradási engedélyének ügyintézését, valamint mezőgazdasági öntöző kutak és geotermikus szondafuratok bejelentését is.

 

Teljes körű engedélyezési tervezés és az engedélyeztetés lebonyolítása kutak esetében!

kút engedélyeztetése, tervezése

Jogszabályok

A kútfúráshoz és engedélyeztetéshez kapcsolódó legfontosabb jogszabályok (a teljesség igénye
nélkül):

101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és
vízkútfúrás szakmai követelményeiről

41/2017. (XII.29.) BM rendelet: a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció
tartalmáról

72/1996 (V.22.) Korm. rendelet: a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

18/1996 (V1.13.) KHVM rendelet: A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és
mellékleteiről.

13/2015. (III. 31.)BM rendelet a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet: a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet: a felszín alatti vizek védelméről

314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet: a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról

123/1997. (VII.18.) Korm. Rend. vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást
szolgáló vízilétesítmények védelméről

6/2009. (IV.14.) KvVM EüM-FVM együttes rendelet: a földtani közeg és a felszín alatti víz
szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

6/2010 (VII. 30.) NFM rendelet a Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról
MSZ 22116:2002: Magyar Szabvány. Fúrt vízkutak és vízkutató fúrások